Nå fram med ditt budskap! Logotyp
   Hem | Tjänster | Kunder | Aktuellt | Om QualiTell

 
 
Insiktsseminarium
Inspirationsseminarium
Utvecklingsprojekt
Presentationsskolan
Tjänster
 
QualiTell Communication erbjuder en rad olika tjänster som hjälper dig att arbeta strukturerat och effektivt, så att du undviker de vanligaste fallgroparna och når fram med ditt budskap.
 
Insiktsseminariet "Finn fem fel" visar vilka de vanligaste fallgroparna är och vilka konsekvenserna blir om man inte lyckas undvika dem.
 
Inspirationsseminariet "Rätt kurs" beskriver en strukturerad arbetsmetod som tar dig från planering, via produktion av presentationsmaterial till genomförande av presentation.
 
Presentationsutvecklingsprojektet tar ett helhetsgrepp på ditt företags presentationsarbete, från behovsanalys via budskap och presentationsmaterial till framförande.
 
Presentationsskolan vässar dina färdigheter, från planering via produktion av presentationsmaterial till framförande.
QualiTell Communication, Färentunavägen 101, 179 75 Skå Tel: 08-560 30 000   Mobil: 0708-17 82 54   E-post: info@qualitell.se